mapa
Trnsko
Solarno mapiranje

tehnologija

nagib

broj fotonaponskih panela

15 263

instalirana snaga sustava (kW)

3 740

godišnja proizvodnja (kWh)

3 816 219

cijena FN sustava (€)

9 321 823

prihodi od poticaja (€)

849 238

ušteda emisija CO2 (tCO2)

1 144.9

vrijeme povrata investicije (god)

10.6

broj fotonaponskih panela

11 859

instalirana snaga sustava (kW)

2 906

godišnja proizvodnja (kWh)

3 103 037

cijena FN sustava (€)

7 234 005

prihodi od poticaja (€)

696 234

ušteda emisija CO2 (tCO2)

930.91

vrijeme povrata investicije (god)

10

broj fotonaponskih panela

15 600

instalirana snaga sustava (kW)

4 961

godišnja proizvodnja (kWh)

5 090 394

cijena FN sustava (€)

13 049 312

prihodi od poticaja (€)

1 112 028

ušteda emisija CO2 (tCO2)

1 527.1

vrijeme povrata investicije (god)

11.6

broj fotonaponskih panela

12 121

instalirana snaga sustava (kW)

3 854

godišnja proizvodnja (kWh)

4 137 591

cijena FN sustava (€)

10 139 181

prihodi od poticaja (€)

920 195

ušteda emisija CO2 (tCO2)

1 241.28

vrijeme povrata investicije (god)

10.7

broj fotonaponskih panela

17 559

instalirana snaga sustava (kW)

2 072

godišnja proizvodnja (kWh)

2 112 408

cijena FN sustava (€)

6 344 355

prihodi od poticaja (€)

490 800

ušteda emisija CO2 (tCO2)

633.7

vrijeme povrata investicije (god)

12.4

broj fotonaponskih panela

13 643

instalirana snaga sustava (kW)

1 610

godišnja proizvodnja (kWh)

1 714 756

cijena FN sustava (€)

4 929 499

prihodi od poticaja (€)

428 558

ušteda emisija CO2 (tCO2)

514.4

vrijeme povrata investicije (god)

11.1

Broj stanova utvrđen je brojanjem portafonskih zvona na ulazima zgrada.
Broj stanara temelji se na podacima za 2009. godinu, dobivenim od Gradske četvrti Novi Zagreb (zapad).
Iskoristiva površina dobivena je na temelju obrisa objekata iz digitalnog katastra te aproksimiranim oduzimanjem zasjenjenih i neiskoristivih dijelova krovova.
Dobivena umnoškom broja stanova sa vrijednošću prosječne potrošnje po kućanstvu od 2700 kWh (izvor HEP d.d.).
Izračunom su obrađene tri najzastupljenije fotonaponske tehnologije: monokristalni silicij, polikristalni silicij i tanki film.
Izračunom je obrađeno postavljanje fotonaponskih panela horizontalno i 10 stupnjeva u odnosu na krov.
Broj panela ovisi o iskoristivoj krovnoj površini, odabranoj tehnologiji i nagibu pod kojim su paneli postavljeni.
Instalirana snaga sustava dobivena je umnoškom broja FN panela i snage pojedinog panela ovisno o sustavu koji je odabran.
Ukupno proizvedena električna energija iz fotonaponskog sustava za 1 godinu prema računalnom programu HOMER umanjena za gubitke koji se pojavljuju zbog zasjenjenja.
Ukupna cijena panela, njihovog postavljanja, te svepopratne opreme nužne za stavljanje sustava u pogon (vrijedi za 2012.)
Godišnji novčani iznos za isporučenu električnu energiju iz solarne elektrane kao obnovljivog izvora energije,na temelju aktualnih (2012.) državnih poticaja za FN postrojenja prema instaliranoj snazi

do 10 kW - 0,348 €/kWh
od 10 kW do 30 kW - 0,296 €/kWh
od 30 kW - 0,218 €/kWh

Količina CO2 koji bi bio ispušten proizvodnjom iste količine električne energije konvencionalnim izvorima u Hrvatskoj.
Broj godina nakon kojih iznos investicije postane jednak ukupnom iznosu akumuliranih prihoda od poticaja. Nakon tog perioda FN sustav počinje stvarati dobit.

polikristalni silicij

srednja cijena
po snazi (W) panela
srednja efikasnost(12-16%)

monokristalni silicij

najveća cijena
po snazi (W) panela
najveća efikasnost(18-20%)

tanki film

najmanja cijena
po snazi (W) panela
najmanja efikasnost(8%)